Talep Dilekcesi

......................... DEFTERDARLIĞI

(Denetim Koordinasyon ve Usul Gelir Müdürlüğü)
......................Vergi Dairesinin...............sicil numarasında kayıtlı ...............vergisi mükellefiyiz.

............................................................................................Buraya yazı yazılır........................................................................................................................

Saygılarımızla, .../.../200....

Mükellefin Adı Soyadı, Unvanı

İmza

Adres:

Tel: