Dava Dilekcesi

…………………………….. MAHKEMESİNE

DAVACI : (Adı ve soyadı)
ADRESİ : (İkametgah adresi)
VEKİLİ : (Dilekçeyi Avukat yazıyorsa)
ADRESİ : (Dilekçeyi Avukat yazıyorsa)
DAVALI : (Adı ve soyadı)
ADRESİ : (İkametgah adresi)
KONUSU : (Davanın adı ve isteğin neden ibaret olduğu kısaca yazılır)
İZAHI : (Davayı açmaya sebep olan olaylar paragraflar halinde ve
Sıra numarasıyla yazılır)
HUKUKİ SEBEPLER : (Hangi kanunun hangi maddelerine dayanıldığı yazılır.)
SÜBUT SEBEPLERİ : (Davayı ispat etmek için dayanılan deliller yazılır.)
CEVAP SÜRESİ : 10 gündür. (Sulh Hukuk davalarında gerekli değildir.)
SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeplerden dolayı yargılama
yapılarak;

1- (İsteğin özü ve sonuç yazılır.)
2- Yargılama gideriyle birlikte Avukatlık ücretinin de davalı
tarafa yüklenmesine,

Karar verilmesini saygıyla dilerim.

(Tarih yazılır.)

Davacı
(Ad soyad yazılır, imzalanır.)


Ek : (Varsa, eklenen belgeler yazılır.)