Kredi Karti İtiraz Dilekcesi

……………………………BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Bankanızın ……………………tarihinden beri ……………………………… nolu kredi kartı kullanıcısıyım. Bankanız tarafından hiçbir hizmet karşılığı olmaksızın, kredi kartı aidat bedeli olarak …… YTL hesap dökümüme yansıtılmakta ve şahsımdan tahsil edilmektedir.

İsim Soyad
İmza
Tarih Atılır