Dilekce Nasıl Yazılır?

Kurum veya Kişi

Buraya sorunun ne olduğuna dair kısa ama açık


Tarih
(İmza)
Ad- Soyad
Adres: ................................

yukarıdaki örnek her türlü dilekçe için geçerli sayılabilecek bir örnektir.