Evlilik Dilekcesi

EVLENME YARDIMI TALEP DİLEKÇESİT.C
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAHSİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Kurumunuzdan ................................ tahsis numarasıyla aylık almaktayım. ../../..... tarihinde evlendim. Evlenme cüzdanımın örneği ilişiktedir.
Evlenme yardımının tarafıma ödenmesini saygılarımla arz ederim. ...../....../200.

Hak Sahibinin
Adı Soyadı : ................................
İmzası :
EKLER :
1- Evlenme Cüzdanı Fotokopisi
2- ................................