Görevden Ayrilma Yazisi

T.C.
......................... KAYMAKAMLIĞI
.............................. İlköğretim Okulu Müdürlüğü


Sayı : 200/6 30.06.2005

Konu : İsim Soyad’nın Görevden Ayrılması.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : .................. tarih ve B.08.MEM.4.02.03-243/1484 sayılı yazınız

Okulumuz öğretmeni iken İlgi yazıyla ......................... İlköğretim Okuluna atanan ....................... 30/06/ 2005 tarihinde okulumuzdaki görevinden ayrılmıştır.
Gereğini arz ederim.


İsim Soyad
........................ İ.Ö.O.Md.