Askere Sevk Dilekcesi

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
.......................


…………..2005 celbinde askere gideceğimden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 108. maddesi gereğince ücretsiz izne ayrılmak istiyorum. Askere sevk edildiğime dair Sevk Belgesi, dilekçem ekindedir.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.


…./…./…….

İmza
Adı Soyadı

EK :
1- Askere Sevk Belgesi.

T.C. KİMLİK NO :

ADI SOYADI :

GÖREV YERİ :

GÖREVİ :