Göreve Başlama Yazısı

T.C.
.................... KAYMAKAMLIĞI
.......................... İlköğretim Okulu Müdürlüğü


Sayı : 243/ 9 28.11.2005

Konu :İsim Soyad’nın Göreve Başlaması.


İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE


Okulumuz sınıf öğretmeni .................. 28.11.2005 tarihinde okulumuzdaki görevine başlamıştır.


Gereğini arz ederim.

İsim Soyad
Okul Müdürü