İtiraz Dilekcesi

T.C.
...........................................................

...../...../2008

............................................buraya genel açıklama yazılır.....................................................................................................................

Gereğini bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

Adresiniz: Adı,Soyadı

e-posta: İmza