Şikayet Dilekçesi

Tüketici Şikayet Dilekçesi

Şikayet Eden : .........................
Adres: ......................
Tel Cep: …………
Tel Ev: ……….

Şikayet Edilen : ..................
Şirketin Adresi: .........................
Şirketin Telefon Numarası: ..............................
Şikayetin Konusu : .............................
Suç Tarihi : ..........................

Konu Hakkında Açıklama:
...................................................................

Talep:
...................................................................

Ad ve Soyad - İmza