Belge Kayıp Dilekçesi

BELGE KAYIP DİLEKÇESİ
…………….LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
…………./KONYA

Okulunuzdan almış olduğum belgemi kaybettim. Durumumu bildiren bir belgenin verilmesini arz ederim.

07/12/2006
Belge Türü : ..................
Sınıfı-Şubesi : ....................
Numarası : .................
Telefon Numarası : ................
Adres : ....................
…………/Şehir Yazılır


-------------------------------------------------------------------------------------------------


T.C.
………… KAYMAKAMLIĞI
………………. Lisesi Müdürlüğü

Sayı : 570/264 07/12/2006
Konu : Öğrenim Durumu

Öğrencinin
Adı Soyadı :
T.C. Kimlik No :
Baba Adı :
Ana Adı :
Doğum Yeri ve Tarihi :

Okulun İli/İlçesi : İstanbul / ……………
Numarası :
Yabancı Dil :
Alanı/Dalı :
Öğrenim Süresi :

Kaybettiği Belgenin

Adı : Tasdikname
Belge Numarası :
Belge Tarihi :

Belge Seri No :

Yukarıda açık kimliği yazılı öğrenci okulumuzdan aldığı belgeyi kaybettiğini bildirdiğinden, Bu belge düzenlenmiştir.
Bilgilerinizi rica ederim.

Müdür Yardımcısı ....……
…..Lisesi Müdürü